Hekur Rrotullues

Në kompaninë tonë, Active Commercial Systems Ltd ekziston një larmi e madhe e hekureve profesionistë italianë – hekuri profesionistë. Gama e gjerë e modeleve mbulon nevojat e pastrimit të të gjitha llojeve të veshjeve të bizneseve, të tilla si hotele, dhoma për tu lëshuar, spitale, etj., Pavarësisht nga madhësia e tyre.

RI01S_080

Karakteristika:

 • 80 cm gjatesi
 • 18 cm diameter
 • 16kg/ore

RI03S_100 – 25

Karakteristika:

 • 100 cm gjatesi
 • 18 cm diameter
 • 25kg/ore

RI04S_120 – 18

Karakteristika:

 • 120 cm gjatesi
 • 25 cm diameter
 • 30kg/ore

RI05S_120 – 25

Karakteristika:

 • 120 cm gjatesi
 • 25 cm diameter
 • 35 kg/ore

RI06S_140 – 25

Karakteristika:

 • 145 cm gjatesi
 • 25 cm diameter
 • 40 kg/ore

RI07S_160 – 30

Karakteristika:

 • 160 cm gjatesi
 • 30 cm diameter
 • 30 kg/ore

RI08S_200 – 30

Karakteristika:

 • 200 cm gjatesi
 • 30 cm diameter
 • 52/79 kg/ore

RI09S_250 – 40

Karakteristika:

 • 250 gjatesi
 • 40 cm diameter
 • 55/70 kg/ore

RI10S_320 – 40

Karakteristika:

 • 320cm gjatesi
 • 40 cm diameter
 • 70/90 kg/ore

RI11C _190 – 51

Karakteristika:

 • 190cm gjatesi
 • 51cm diameter
 • 50/70 kg/ore

RI12C _250 – 51

Karakteristika:

 • 250 cm gjatesi
 • 51 cm diameter
 • 85 kg/ore

RI13C _320 – 51

Karakteristika:

 • 320 cm gjatesi
 • 51 cm diameter
 • 115 kg/ore